خدمات گزارش‌گیری تابش

گزارش‌های تخصصی مربوط به برند، کسب کار و شخصیت شما محصولی از مرکز تویعه برند تابش با پشتوانه از کلان داده فای مجازی و تحلیل مخصصین تحلیل داده.

گزارش تخصصی اثرسنجی کمپین‌ تبلیغاتی

تا حالا شده کمپینی به صورت دیجیتالی و یا به صورت غیر دیجتالی (بلبرد، صدا سیما و…) برگزار کرده باشید ولی ندونید آیا تاثیر گذار بوده یا نه؟ آیا رویکرد نسبت به تبلغات شما مثبت بوده یا خیر؟ چه واکنش‌هایی نسبت به پروموت شما نشان داده شده و یا چه دسته از مخاطبین بیشتر درتعامل بوده اند و یا…؛ گزارش تخصصی اثر سنجی کمپین به صورت کامل گسترده و از ابعاد مختلف بازه زمانی کمپین شما را تحت رصد و برسی قرار می دهد و د رنهایت و باگزارش تکمیلی به صورت کامل شما را از ابعاد مختلف کمپین انجام شده اگاه می سازد.

پنل تخصصی ارائه گزارش کمپین تبلیغاتی تابش

سایر گزارش‌های تخصصی تابش

شما می‌توانید با استفاده از گزارشات دوره‌ای نگاه بهتری به شرکت، ارگان، شخصیت و یا کسب و کار خود داشته باشید و بر مبنای این گزارشات تصمیم گیری و تعیین استراتژی نمائید.

موج شناسی و کمپین سنجی

بررسی موج تولید محتوا، یا سایر مولفه‌های نشان دهنده میزان درگیری مخاطب پیرامون مسائل مختلف

رسانه‌سنجی و ارزشیابی صفحات

بررسی و تحلیل رسانه‌ها و ارائه گزارش حول نحوه برخورد با مسئله مورد بحث، موج رسانه‌ای شکل گرفته و...

وجود رقبا و برندها

بررسی بازار و شناسایی رقبا، میزان موفقیت برندها، مقایسه با رقبا، معرفی رقبای اصلی و...

رویکرد سیاسی کاربران

بررسی رویکرد سیاسی افراد در بسترهای مختلف و ارائه ارتباطات فیما بین و...

شناسایی مسائل بومی

شناخت و ارائه دغدغه‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها، مطالبات و... در یک جغرافیای نژادی، شهری و...

شناخت و ذائقه کاربران

کاربرشناسی از حیث جنسیت، طبقه اجتماعی، زبان، شغل، هویت، حقیقی یا غیرحقیقی بودن، سن و تقاطع آن با جهت‌گیری فکری در یک موضوع

گزارش دقیق وضع موجود برند

ارائه گزارش کمی در مورد میزان موفقیت و پذیرش برند در حال حاضر

ارزیابی‌های جنسیتی و سنی

تحلیل سنی و جنسی مشتریان و بررسی اثر آن در رفتار مشتری

تحلیل برند

بررسی و تحلیل برند و ارائه گزارش پیرامون درصد محبوبیت، شناخته بودن، نقاط قوت و ضعف و...

افکارسنجی

بررسی افکار عمومی با تحلیل بسترهای فضای مجازی و ارائه گزارش شناسایی مساله، پیش‌بینی، تجویز و... پیرامون مساله مورد نظر .

تحلیل بازار

تحلیل فضای بازار در فضای مجازی شامل؛ بررسی صنفی، معرفی افراد موفق و الگو گرفتن از آنها، معرفی رقبا، نقاط ضعف بنگاه و...

تحلیل احساسات

بررسی احساسات کاربران و تحلیل موج احساس پیرامون انعکاس موضوعی خاص در فضای مجازی.

تحلیل شبکه کاربران

ارائه ارتباطات بین کاربران در ابعاد کلان بوسیله گراف ارتباطات، روند تغییر شبکه کاربران در بازه‌های زمانی، تحلیل موضوعی شبکه کاربران و...

تصویر سازمان

بررسی افکار عمومی در مورد سازمان مورد نظر و شناسایی مولفه‌ای که سازمان با آن در اذهان مردم بازنمایی می‌شود.

تصویر چهره (شخصیت)

گزارش پیرامون تصور افکار عمومی از وجهه افراد با بررسی بسترهای مختلف فضای مجازی و کشف ویژگی‌هایی که شخص با آنها در اذهان شناخته می‌شود.

تحلیل محتوای کیفی

بررسی کیفی مطالب منتشر شده پیرامون موضوعات مختلف در فضای مجازی.

تحلیل شبکه‌های بزرگ

بررسی شبکه‌های ارتباطی بزرگ کاربران بسترهای مختلف و ارائه گراف روابط.

تحلیل داده‌های جغرافیایی

تحلیل داده‌های منتشر شده فضای مجازی

تحلیل و بررسی بازار و خدمات

الگوی وفاداری مشتریان

ترندها و شاهراه‌های اصلی محتوایی